Konstnärsdrivet galleri i Majorna

Galleri Majnabbe håller öppet under hösten 2019!

Bland annat på grund av stora hyreshöjningar beslöts att säga upp galleriets lokaler. Uppsägningstiden löper till 2021. 

För att inte lokalerna skall stå tomma, erbjöds alla höstens utställare att i viss mån själva vakta sin utställning. Flertalet accepterade detta och därför kommer galleriet hålla öppet under hösten. 

Hur våren/hösten 2020 kommer se ut är ännu ovisst. Mer information presenteras här när Konstnärsklubbens styrelse tagit beslut i frågan.


Göteborgs konstnärsklubbs hemsida

Ovan: Interiörbild Stora galleriet. Foto: Gunnar Binder
Nedan: Interiörbild Lilla galleriet. Foto: Gunnar Binder