Våren – 2023

21 januari - 5 februari


Claudia Theel, måleri


blue-wavejpg
Claudia Theel, "Blue Wave" screentryck, akrylfärg och collage på duk, 75 x 120 cm


En cirkel är en form som kan leda blicken vidare åt alla håll och samtidigt erbjuder en punkt att vila på. Mina bilder, i vilka jag använder cirkelformen är abstrakta. Jag studerar färgen i naturen och synliggör deras relationer.


1-K3-Shallowjpg
Claudia Theel, "Shallow" 100 x 180 cm , akrylfärg, äggoljetempera och oljefärg på duk.

Claudia Theel studerade fri konst vid Konsthögskolan i Berlin. Hon är verksam som konstnär och arbetar som kurs- och utbildningssamordnare vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän.


Adrienne Riseley, keramik och målningar

Allestädes närvarande

AR-bild-webjpg

Detalj av Utan titel 2022, keramik, 380 x 280 x 20 mm


Pandemin – år av avgränsningar, fysiska och konstnärliga  

hänvisningar till det nära, det förbisedda.

Skogen som blir tusch, lera som blir färg

Avbrottet från keramiken fick sitt naturliga slut

Vart jag än gick fanns gräs.

Om lera finns överallt under oss så finns gräs överallt ovanför den

allestädes närvarande, ändå osedda.

Sammanflätningar som uppstår.


Utställningen genomförs med stöd av Göteborgs stads Projektstöd Pronto
11 - 26 februari


Uwe Kersten, måleri & skulptur


Från Haga till Shanghai


Uwe-webjpg


Jag visar här ett urval från min konstnärliga verksamhet som innefattar litografier från 70-talet, målningar från 80- och 90-talet, skulpturer från 90-talet och framåt. Det som kom att styra min konstsyn var upplevelse av ”slit och släng” i det västerländska samhället. Jag såg bortslängda saker som, ölburkar, kläder, matförpackningar runt mig. Dessa kom att bli mina motiv. Jag kallar det kommunikativ konst – något som är ledmotivet i mitt konstskapande.


Uwe-Babylonjpg

Uwe Kersten, "Babylon", målningZEHRA AY, skulptur & broderi


zehra-web2jpg
Zehra Ay, "Arm och ben", och "Papegoja", broderi

En bild kan börja som en teckning, därefter blir den ett broderi som sedan kan bli grafik och skulptur. Under skapandeprocessen följer jag min magkänsla.
Det fria broderiet och andra långsamma tekniker tillåter mig att sakta ner och samla mina tankar.
Bildernas uttryck och innehåll kommer från mina egna upplevelser av samtiden.
Bild- och slöjdlärarexamen vid Ankaras Gazi Universitet i Turkiet 1978. Därefter vidareutbildad inom konsthistoria och i olika konstnärliga tekniker.
4 - 19 mars


ANNIKA JAUHOLA –
måleri


a-jauholajpg
Långekärr, olja, 101 x 71 cm

Som barn tyckte jag att det var ljuset som förmedlar sinnesintryck och stämningar, och ljuset är också grunden i min bilduppbyggnad när jag arbetar med olika motiv.

Jag tänker på att ljusförhållanden under en dag beror på jordens rotation kring sin egen axel.


FREDRIK FABÓ – fotobaserad konst & blandteknik

I luften


fabojpg

“The Sun” , fotobaserad konst


En utställning som relaterar till det ogripbara och subtila med fokus på materialitet, färg, objekt och tid. Verken kan ses som sidor ur Fredriks visuella dagboksanteckningar, där han för in betraktaren i sina dagligt sammanfattade intryck. Verken är gjorda i Göteborg, Paris, Vänersborg, Dalsland och Helsingfors.
25 mars - 16 april


Aktuell akvarell - Samlingsutställning


akv-Gunnel-Moheimjpg
Gunnel Moheim, “Solblänk över stan”, akvarell

Åtta konstnärer vilka är bland de intressantaste inom akvarellkonsten i Sverige just nu. De har akvarell som sitt huvudmedium och har under lång tid inspirerat andra och bidragit till att utveckla akvarellmåleriet i Sverige och internationellt

Medverkande konstnärer: Ylva Sager, Stanislav Zoladz, Gunnel Moheim, Lars Eje Larsson, Hasse Karlsson, Lars A Persson, Anna Törnqvist och
Lena Amstrand.


akvarell-lenajpg
Lena Amstrand, "Oktoberljus", akvarell, 2022, 35 x 50 cm22 april - 7 maj


LIV MIDBØE, skulptur, installation & teckning

Hantverk som språk


The-Notesjpg
"The Notes", (xxx), maskinsöm & handbrodyr,150 x 200 cm. Foto: Hilda Grahnat

I utställningen utforskas hur hantverk och konst fungerar som mellanmänsklig kommunikation genom tid och rum. Verken innehåller lager av referenser och symboler och befinner sig någonstans i skärningspunkten mellan idé material och process. Genom konsten omvandlas erfarenheten till materialitet.


ANNA RYMANteckning, måleri och skulptur


Efter Antropocen


anna-rjpg

"På tur", blyerts, akvarell på papper, 50 x 70 cm


När antropocen går mot sitt slut har en märklig stillhet uppstått. Endast djuren vet att skogar åter kommer att sträcka sina tentakler över kontinenter och märkliga varelser ströva fritt där förut de mäktiga institutionerna stått fästa vid jorden. Kanske får vi fortfarande ett litet utrymme i allt detta. Kanske får vi tysta stå och häpna över den värld som föll oss ur händerna och nu rest sig på nytt.
13 maj - 14 juni


VÅRSALONG 2023 – Samlingsutställning

varsalong-bildjpg

Göteborgs konstnärsklubbs traditionella samlingsutställning. avslutar vårsäsongen på Galleri Majnabbe.


Programblad-Varen-2023.pdf