Om Galleri Majnabbe!

Galleri Majnabbe är beläget i Kustens hus i kulturreservatet Majnabbe som är en av Göteborgs äldsta kulturbyggnader med anor från 1700-talets glansdagar med varvs- och skeppsredare. Kustens Hus har genom tiderna varit krog, hotell och församlingslokal.

Idag inhyser byggnaden förutom Galleri Majnabbe i bottenvåningen även Visans Vänner på övervåningen.

Galleri Majnabbe bjuder på god konst av både traditionellt och mera avantgardistiskt slag med ca tio utställningar om året. För det mesta presenterar vi två konstnärer under varje utställningsperiod. Utställningsperioderna omfattar i regel dryga två veckor (tre helger).  

Från galleriet har man en hänförande utsikt mot Älvsborgsbron och Göta Älvs mynning mot Västerhavet.

Galleri Majnabbe drivs numera helt ideellt av två styrelser, konstnärsklubbens medlemmar och de utställande konstnärerna.


Öppettider: Onsdag, torsdag 12-18, lördag & söndag kl. 12-16.


Tillgänglighet

På galleriets västra sida finns parkeringsplatser att nyttja för den som behöver. Därifrån finns gångbana upp till galleriets gård.

Göteborgs konstnärsklubbs hemsida


Adress

Föreningen Galleri Majnabbe, Taubegatan 9, 414 55 Göteborg, Tel: 0739 14 00 77.  Spårvagnshållplats: Chapmans Torg

Mejladress
: galleriet(at)gallerimajnabbe.se


Galleri Majnabbes styrelse

Ledamöter

Liz Carina Karlsson, Anneli Martin, Birgitta Wikström, Margarita Iribarren , Jonathan Scott Svensson Kummel

Suppleanter

Linnea Åhlander, Thomas Ekvall

Frågor kommentarer om hemsidan: webmaster@gallerimajnabbe.se